Projekt badawczy: Zrozumieć rozwój człowieka (zgłoszenia do 31.05.2022 r.)

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. ZROZUMIEĆ ROZWÓJ CZŁOWIEKA

Projekt badawczy realizujemy wspólnie z następującymi uczelniami zagranicznymi:
 • University of Gjakova
 • University of Prizren
 • Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev
 • Daugavpils University
 • University of Roehampton
 • Yenilikci Adimlar Dernegi
 • Ural Federal University
 • Vytautas Magnus University
 • Lahore College for Women University
 • Cyprus Science University
Efektem projektu są:
 • możliwość publikacji rozdziału wydanego w monografii naukowej pod redakcją z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.)
 • możliwość opublikowana artykułu w czasopiśmie Humanities and Social Sciences Reviews (2395-6518) (20 pkt.)
 • możliwość publikacji monografii autorskiej (100 pkt.)

————————————————————————————————————————————————-

Możliwość opublikowania artykułu naukowego w czasopiśmie:

Humanities & Social Sciences Review (20 pkt.)
eISBN: 2395-6518

w obszarze następujących dyscyplin:

Pedagogika

Psychologia

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Nauki socjologiczne

Nauki o polityce i administracji

Literaturoznawstwo

————————————————————————————————————————————————-

termin przesłania zgłoszenia i tekstu -> 31.05.2022 r.

email -> redakcja@know-press.eu

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgłoszeniowy-Zrozuieć-rozwój-człowieka

ulotka projektu -> Rozwój człowieka 2021

wymogi redakcyjne -> http://know-press.eu/?page_id=3200

————————————————————————————————————————————————-

Chętnych uczestników projektów zapraszamy do wspólnych badań ankietowych.
Z wykorzystaniem metody kuli śniegowej rozsyłamy ankietę.
Każdy uczestnik otrzymuje potem wyniki swoich pytań ankietowych.