PROJEKT BADAWCZY: wyzwania dla Bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. aspekty teoretyczne i praktyczne, (100 pkt./20 pkt./ 5 pkt.) (zgłoszenia 30.11.2021)

W związku z reorganizacją struktury firmy nr konta Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch pozostaje aktualny w przypadku zlecenia/realizacji badań ankietowych oraz analiz statystycznych.

Natomiast w przypadku wpłaty za uczestnictwo w projekcie badawczym podajemy nowy nr konta i dane :

Laboratorium Wiedzy Magdalena Piłat-Borcuch

Sienkiewicza 29/15

25-007 Kielce

 

nr konta bankowego:

47109020400000000148472642

————————————————————————————————————–

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym, w ramach którego:

MOŻNA OPUBLIKOWAĆ:

*ROZDZIAŁ W MONOGRAFII POD REDAKCJĄ W WYDAWNICTWIE Z TZW. LISTY MINISTERIALNEJ (20 PKT.)

*ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE (W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB JĘZYKU POLSKIM):
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES REVIEWS (20 PKT.)

*ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE (W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB JĘZYKU POLSKIM):
JOURNAL OF CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS AND GOVERNMENT (20 PKT.)

MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W:

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ONLINE
PT. “ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
ORGANIZOWANEJ PRZEZ 
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
W DN. 17-19.09.2021 R.
(PREZENTACJA 
MOŻE BYĆ WYGŁOSZONA W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB JĘZYKU POLSKIM)

 

Oferujemy możliwość współpracy z pracownikami naukowymi/studentami z uczelni zagranicznych.

Projekt badawczy realizowany jest we współpracy z uczelniami/instytucjami:

————————————————————————————————————————————————-

email -> bezpieczenstwo@know-press.eu

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgłoszenia-bezpieczeństwo

formatka artykułu -> Szablon-rozdziału

————————————————————————————————————————————————-

Terminy:

Zgłoszenie do projektu wraz z przesłaniem rozdziału do monografii -> do 31.10.2021 r.

————————————————————————————————————————————————-

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym:

Lp. Opis
1 Funkcja współkierownika projektu
2 Funkcja współredaktora monografii naukowej
3 Uczestnictwo w Radzie Naukowej konferencji
4 Możliwość opublikowana rozdziału w monografii naukowej (5 pkt.)
5 Możliwość opublikowania rozdziału w monografii naukowej (20 pkt.)
6 Możliwość opublikowania monografii naukowej (100 pkt.)

Chętnych uczestników projektów zapraszamy do wspólnych badań ankietowych.
Każdy uczestnik otrzymuje potem wyniki swoich pytań ankietowych.