Projekt badawczy: Współczesne trendy w technologii żywności (zgłoszenia do 31.03.2022r.)

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. WSPÓŁCZESNE TRENDY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Projekt badawczy realizujemy wspólnie z następującymi uczelniami zagranicznymi:
 • University of Gjakova
 • University of Prizren
 • Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev
 • Daugavpils University
 • University of Roehampton
 • Yenilikci Adimlar Dernegi
 • Ural Federal University
 • Vytautas Magnus University
 • Lahore College for Women University
 • Cyprus Science University
Efektem projektu są:
 • możliwość publikacji rozdziału wydanego w monografii naukowej pod redakcją z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.)
 • możliwość publikacji monografii autorskiej (80 pkt.)

————————————————————————————————————————————————-

Dodatkowo istnieje możliwość opublikowania artykułu naukowego w czasopiśmie:

Humanities & Social Sciences Review (20 pkt.)
eISBN: 2395-6518

Dyscyplina: nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

————————————————————————————————————————————————-

Kierownik projektu badawczego

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW

Katedra Technologii Żywności i Żywienia

Wydział Inżynierii Produkcji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Rada naukowa projektu

1) Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2) Prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, Katedra Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

3) Dr hab. inż. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

4) Dr hab. inż. Artur Rybarczyk, prof. uczelni, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydziała Biologii i Hodowli Zwierząt

5) Dr inż. Gabriela Haraf, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

6) Dr inż. Wojciech Sawicki, Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

————————————————————————————————————————————————-

termin przesłania zgłoszenia i tekstu -> 31.03.2022 r.

email -> zdrowie@know-press.eu

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgłoszeniowy-Współczesne trendy w technologii żywności

ulotka projektu -> Współczesne trendy w technologii żywności

wymogi edytorskie -> str. 4 ulotki, Styl cytowania harvardzki/APA

————————————————————————————————————————————————-

Chętnych uczestników projektów zapraszamy do wspólnych badań ankietowych.
Z wykorzystaniem metody kuli śniegowej rozsyłamy ankietę.
Każdy uczestnik otrzymuje potem wyniki swoich pytań ankietowych.