Projekt badawczy: Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu (100 pkt./20 pkt.) (zgłoszenia 31.05.2022)

***

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym, w ramach którego:

***

Można opublikować rozdział w monografii pod red. w wydawnictwie z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.)

Oferujemy możliwość współpracy z pracownikami naukowymi/studentami z uczelni zagranicznych.

***

Można wziąć udział w konferencji organizowanej przez Cyprus Science University, 07-08.05.2022 r.

Dodatkowe informacje -> Cyprus

***

email -> gospodarka@know-press.eu

***

Pliki:

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgloszeniowy-konferencja, Cyprus Science University, 7-8.05.2022

formatka artykułu -> Szablon-rozdziału

ulotka projektu -> Ekonomia

***

Terminy:

Zgłoszenie do projektu wraz z przesłaniem rozdziału do monografii -> do 31.05.2022 r.

***

Dodatkowa oferta:

Lp. Opis
1 Funkcja współkierownika projektu
2 Funkcja współredaktora monografii naukowej
3 Uczestnictwo w Radzie Naukowej konferencji
4 Możliwość opublikowana rozdziału w monografii naukowej (5 pkt.)
5 Możliwość opublikowania rozdziału w monografii naukowej (20 pkt.)
6 Możliwość opublikowania monografii naukowej (100 pkt.)

Chętnych uczestników projektów zapraszamy do wspólnych badań ankietowych.
Każdy uczestnik otrzymuje potem wyniki swoich pytań ankietowych.

***