Projekt badawczy: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na działalność organizacji (100 pkt./20 pkt./ 5 pkt.) (zgłoszenia 31.05.2022)

11

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym, w ramach którego:

MOŻNA OPUBLIKOWAĆ:

*ROZDZIAŁ W MONOGRAFII POD REDAKCJĄ W WYDAWNICTWIE Z TZW. LISTY MINISTERIALNEJ (20 PKT.)

Oferujemy możliwość współpracy z pracownikami naukowymi/studentami z uczelni zagranicznych.

————————————————————————————————————————————————-

email -> csr@know-press.eu

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgłoszeniowy-CSR

formatka artykułu -> Szablon-rozdziału

————————————————————————————————————————————————-

Terminy:

Zgłoszenie do projektu wraz z przesłaniem rozdziału do monografii -> do 31.05.2022 r.

————————————————————————————————————————————————-

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym:

Lp. Opis
1 Funkcja współkierownika projektu
2 Funkcja współredaktora monografii naukowej
3 Uczestnictwo w Radzie Naukowej konferencji
4 Możliwość opublikowana rozdziału w monografii naukowej (5 pkt.)
5 Możliwość opublikowania rozdziału w monografii naukowej (20 pkt.)
6 Możliwość opublikowania monografii naukowej (100 pkt.)

Chętnych uczestników projektów zapraszamy do wspólnych badań ankietowych.
Każdy uczestnik otrzymuje potem wyniki swoich pytań ankietowych.