Projekt badawczy: Prawo i administracja wobec wyzwań i oczekiwań społecznych (100 pkt./20 pkt.) (zgłoszenia 31.05.2022)

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym:
Prawo i administracja wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

 

W ramach projektu badawczego:

***

Można opublikować rozdział w monografii pod red. w wydawnictwie z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.)

Oferujemy możliwość współpracy z pracownikami naukowymi/studentami z uczelni zagranicznych.

***

Można wziąć udział w konferencji organizowanej przez Cyprus Science University, 07-08.05.2022 r.

Dodatkowe informacje -> Cyprus

***

Pliki:

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgloszeniowy-Prawo

formatka artykułu -> Szablon-rozdziału

ulotka projektu -> Prawo 02.2022

***

Terminy:

Zgłoszenie do projektu wraz z przesłaniem rozdziału do monografii -> do 31.05.2022 r.

***

email -> prawo@know-press.eu