Projekt badawczy: Medycyna, zdrowie i jakość życia. Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku (100 pkt./20 pkt.) (zgłoszenia 31.05.2022)

***

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym:
Medycyna, zdrowie i jakość życia. Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

***

Projekt badawczy realizujemy wspólnie z następującymi uczelniami zagranicznymi:

  • University of Gjakova
  • University of Prizren
  • Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev
  • Daugavpils University
  • University of Roehampton
  • Yenilikci Adimlar Dernegi
  • Ural Federal University
  • Vytautas Magnus University
  • Lahore College for Women University
  • Cyprus Science University

***

W ramach projektu badawczego:

A)

Można opublikować rozdział w monografii pod red. w wydawnictwie z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.)

Oferujemy możliwość współpracy z pracownikami naukowymi/studentami z uczelni zagranicznych.

B)

Można wziąć udział w konferencji organizowanej przez Cyprus Science University, 07-08.05.2022 r.

Dodatkowe informacje -> Cyprus

***

Pliki:

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgloszeniowy-Medycyna

formatka artykułu -> Szablon-rozdziału

ulotka projektu -> Medycyna 2022

***

Terminy:

Zgłoszenie do projektu wraz z przesłaniem rozdziału do monografii -> do 31.05.2022 r.

***

email -> zdrowie@know-press.eu