[Projekt badawczy] Gospodarka i społeczeństwo w XXI wieku. Ekonomia-finanse-zarządzanie-logistyka (Zgłoszenia do 31.10.2022)


Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym: Gospodarka i społeczeństwo w XXI wieku. Ekonomia-finanse-zarządzanie-logistyka.

Kierownik projektu badawczego: dr Agnieszka Barczak

 

 


Projekt badawczy realizujemy wspólnie z następującymi uczelniami zagranicznymi:

  • University of Gjakova
  • University of Prizren
  • Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev
  • Daugavpils University
  • University of Roehampton
  • Yenilikci Adimlar Dernegi
  • Vytautas Magnus University
  • Lahore College for Women University
  • Cyprus Science University

W ramach projektu badawczego:

A)

Można opublikować rozdział w monografii pod red. w wydawnictwie z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.)

Można opublikować artykuł w czasopiśmie z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.)

Można opublikować monografię w wydawnictwie z listy ministerialnej (80 pkt./120 pkt.)

Oferujemy możliwość współpracy z pracownikami naukowymi/studentami z uczelni zagranicznych.

B)

Można wziąć udział w konferencji organizowanej przez Antalya Science University, Turcja, 21-23.10.2022 [zgłoszenia do 10.10.2022]

Dodatkowe informacje (kliknij w link)-> http://know-press.eu/konferencja/konferencja-antalya-science-university-cyprus-science-university-21-23-10-2022-r/


Pliki:

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgloszeniowy-Gospodarka

formatka artykułu -> Szablon-rozdziału

ulotka projektu -> Gospodarka i społeczeństwo w XXI wieku.


Terminy:

Zgłoszenie do projektu wraz z przesłaniem rozdziału do monografii -> do 31.10.2022 r.


email -> gospodarka@know-press.eu