Projekt badawczy: DIETY ALTERNATYWNE – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA ZDROWOTNE [zgłoszenia 01.09.2022]

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt:

DIETY ALTERNATYWNE – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA ZDROWOTNE

Termin zgłoszenia:

do 30.09.2022 r.

Kierownik projektu badawczego:

Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rada Naukowa projektu:

1)      Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

2)      Dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu  Człowieka, SGGW w Warszawie ,

3)      Prof. dr hab. inż. Joanna Wyka, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

4)      Dr inż. Ewelina Książek, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

5)      Dr inż. Małgorzata-Janczar-Smuga, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

email:

zdrowie@know-press.eu

 

Opis projektu:

Dieta alternatywna określa sposób żywienia, w którym następuje świadoma rezygnacja z niektórych grup produktów spożywczych (np. produktów pochodzenia zwierzęcego wśród wegan) i metod przygotowania ich do spożycia. Może być również stosowana celem eliminacji określonych grup produktów spożywczych ze względu na występowanie w organizmie alergii pokarmowej lub nietolerancji pokarmowej. Dieta alternatywna może też służyć redukcji masy ciała. Niektóre z diet alternatywnych stosowane są profilaktyce lub terapii chorób cywilizacyjnych, metabolicznych, czy też w poprawie stanu zdrowia psychicznego.

Zachęcamy do nadsyłania prac badawczych lub przeglądowych pracowników naukowych, doktorantów oraz praktyków zajmujących się zagadnieniami związanymi z: dietetyką, żywieniem człowieka, medycyną, kulturą fizyczną, farmacją, mikrobiologią, diagnostyką laboratoryjną, gastronomią i hotelarstwem.

Dyscypliny:

Technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o kulturze fizycznej, psychologia.

***

Formularz zgłoszeniowy [do pobrania i przesłania na adres email: zdrowie@know-press.eu]

Formularz-zgloszeniowy, Diety alternatywne

 

Przypisy i bibliografię prosimy przygotować zgodnie ze stylem cytowania APA [poniżej zamieszczamy potrzebne informacje]

https://app.milanote.com/1O1KRE1AZCmOec/styl-cytowania-apa

 

Ulotka projektu:

Diety alternatywne