[NOWY] Projekt badawczy: ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA – W NAUCE ORAZ W PRAKTYCE (zgłoszenia do 31.10.2021 r.)

W związku z reorganizacją struktury firmy nr konta Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch pozostaje aktualny w przypadku zlecenia/realizacji badań ankietowych oraz analiz statystycznych.

Natomiast w przypadku wpłaty za uczestnictwo w projekcie badawczym podajemy nowy nr konta i dane :

Laboratorium Wiedzy Magdalena Piłat-Borcuch

Sienkiewicza 29/15

25-007 Kielce

47109020400000000148472642

————————————————————————————————————–

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA – W NAUCE ORAZ W PRAKTYCE

Projekt badawczy realizujemy wspólnie z następującymi uczelniami zagranicznymi:
 • University of Gjakova
 • University of Prizren
 • Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev
 • Daugavpils University
 • University of Roehampton
 • Yenilikci Adimlar Dernegi
 • Ural Federal University
 • Vytautas Magnus University
 • Lahore College for Women University
 • Cyprus Science University
Efektem projektu są:
 • możliwość publikacji rozdziału wydanego w monografii naukowej pod redakcją z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.)
 • możliwość publikacji monografii autorskiej (80 pkt.)

————————————————————————————————————————————————-

Dodatkowo istnieje możliwość opublikowania artykułu naukowego w czasopiśmie:

Humanities & Social Sciences Review (20 pkt.)
eISBN: 2395-6518

Dyscyplina: nauki o zdrowiu; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

————————————————————————————————————————————————-

Kierownik projektu badawczego

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW

Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu.

 

Rada naukowa projektu

1) Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2) Dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie

3) Dr hab. inż. Julita Reguła, prof. UPP, Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4) Dr hab. inż. Anna Kowalska, Katedra Ekonomii i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5) Dr n. farm. Magdalena Hurkacz, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

6) Dr n. farm. Aldona Wierzbicka-Rucińska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

————————————————————————————————————————————————-

termin przesłania zgłoszenia i tekstu -> 31.10.2021 r.

email -> zdrowie@know-press.eu

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgłoszeniowy-Żywienie człowieka i dietetyka

ulotka projektu -> Projekt badawczy, żywienie człowieka i dietetyka

wymogi redakcyjne -> http://know-press.eu/?page_id=3200

————————————————————————————————————————————————-

Chętnych uczestników projektów zapraszamy do wspólnych badań ankietowych.
Z wykorzystaniem metody kuli śniegowej rozsyłamy ankietę.
Każdy uczestnik otrzymuje potem wyniki swoich pytań ankietowych.