6a. O nas

About the publisher: Knowledge Laboratory Artur Borcuch is an independent publisher of scholarly books in the social sciences and humanities. We work closely with authors, academic associations, distributors, and library information specialists to identify and develop high quality, high impact titles.

Komitet redakcyjny:

 • dr Artur Borcuch
 • dr Anna Krzysztofek
 • dr Magdalena Piłat-Borcuch

 

Artur Borcuch (ur. 1977), dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wybrane publikacje:

 1. Bieganie a efektywność pracy zawodowej. Ekonomia – zarządzanie – finanse, Wydawnictwo Self-publisher(ebookpoint.pl), Warszawa – Kielce 2018.
 2. Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce. Perspektywa konsumentów, dostawców i akceptantów płatności mobilnych, CeDeWu, Warszawa 2016.
 3. Studenci w świecie bankowości elektronicznej, Społom – Lwowska Państwowa Akademia Finansów, Lwów 2015, ss. 142. (Współautor P. Garasym, M. Garasym)
 4. Ekonomia designu, CeDeWu, Warszawa 2014.
 5. Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego, CeDeWu, Warszawa 2013.
 6. Pieniądz elektroniczny. Pieniądz przyszłości – analiza ekonomiczno-prawna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 7. Globalny system pieniężny, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 8. Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Pieniądz w ekonomii i socjologii, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 10. Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce. Powiązania między nową i tradycyjną ekonomią, CeDeWu, Warszawa 2010.
 11. Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 12. Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Wydanie II zmienione, Warszawa 2012.

 

Zrealizowane badania:

czerwiec 2015 – budżet odywatelski dla Miasta Kielce.

grudzień 2015 – jak ożywić centrum Kielc.

styczeń 2016 – postawy studentów UJK wobec pieniędzy.

styczeń 2016 – miasto kreatywne Kielce.

styczeń 2016 – cechy dobrze zaprojektowanego parku miejskiego.

sierpień 2016 – problemy i potrzeby mieszkańców Kielc.

grudzień 2016 – perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.

sierpień 2017 – bieganie a efektywność pracy zawodowej.

listopad 2017 – galerie handlowe i ich możliwe kierunki rozwoju.

 

Anna Krzysztofek (ur.1986), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Krzysztofek A., Environmental responsibility of respect index companies, Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Ekonomia i Środowisko, 2 (65) 2018, Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ISSN 0867-8898, ISSN 2300-6420 (online), Białystok 2018, s. 110-123.
 2. Krzysztofek A., Zintegrowane raportowanie na przykładzie spółek Respect Index, [w:] Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, O. Martyniuk (red.) Vol. 16, No. 2/2018, s. 133-154. ISSN 2084-5189.
 3. Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – współpraca administracji publicznej z biznesem, Studia i Materiały “Miscellanea Oeconomicae”, 3/2017, tom II, A. Pawlik, A. Szplit (red.), Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ISSN 2081-2345, s. 365-379.

 Książki pod redakcją:

 1. A. Krzysztofek, Zarządzanie i rozwój regionalny – wyzwania współczesności, AT Wydawnictwo, Kraków 2013, ISBN 978-83-63910-08-2.
 2. A. Krzysztofek, A. Przybyłka, Ekonomia, finanse, rynek pracy we współczesnym świecie, AT Wydawnictwo, Kraków 2013, ISBN 978-83-63910-07-5.
 3. A. Krzysztofek, A. Przybyłka, Zarządzanie i rynek pracy, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-13-6.
 4. A. Krzysztofek, J. Rogalska, Współczesne problemy ekonomii, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-12-9.
 5. A. Krzysztofek, Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-23-5
 6. A. Krzysztofek, Zarządzanie i marketing, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-24-2
 7. A. Krzysztofek, A. Przybyłka, Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-25-9
 8. A. Krzysztofek, Metody wspierania biznesu we współczesnym świecie, AT Wydawnictwo, Kraków 2015, ISBN 978-83-63910-49-5

Badania

 • Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – badania młoda kadra 2012-2014
 • Społeczna odpowiedzialność jako mechanizm nadzoru korporacyjnego – badania młoda kadra 2015-2018
 • Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, kierownik UE dr hab. Adam Samborski 1.01.2013 – 30.12.2014
 • Finansowanie działalności innowacyjnej w warunkach spowolnienia gospodarczego, kierownik UE dr hab. Adam Samborski 1.01.2012 – 30.12.2012
 • Badania dla Centrum Ekspertyz Gospodarczych z Poznania: Wpływ Przemysłu Targowego w Polsce na Gospodarkę – 2009.