7 lutego, 2022

Day

*** Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym, w ramach którego: *** Można opublikować rozdział w monografii pod red. w wydawnictwie z tzw. listy ministerialnej (20 pkt.) Oferujemy możliwość współpracy z pracownikami naukowymi/studentami z uczelni zagranicznych. *** Można wziąć udział w konferencji organizowanej przez Cyprus Science University, 07-08.05.2022 r. Dodatkowe informacje -> Cyprus *** email -> gospodarka@know-press.eu...
Read More