2. Badania/Analizy

OFERUJEMY:

  • Pomoc w przygotowaniu kwestionariusza ankiety
  • Pomoc w kodowaniu ankiety do formy elektronicznej
  • Pomoc w opracowaniu zebranego materiału oraz przeprowadzeniu obliczeń statystycznych
  • Pomoc w opisie otrzymanych wyników
  • Pomoc przy interpretacji graficznej wyników (tabele, wykresy)