WYDANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Wydane publikacje naukowe

(Jeżeli jakieś publikacje są niewidoczne, proszę o “odświeżenie” strony www)

 

Robacki D., Mochocki R., red., Prawo i administracja w XXI wieku. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce-Warszawa 2019.
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2020/02/KSIĄŻKA-Prawo-1.pdf”]

 

Krzysztofek A., Borcuch A. red., Nowe konteksty w nauce XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019.
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2020/02/Nowe-konteksty-w-nauce-1.pdf”]

 

Porzeżyński M., Borcuch A. red., Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/10/KSIĄŻKA-Bezpieczeństwo.pdf”]

 

Chaba D., Szyszka A. red., Dostosowanie prawa do wyzwań technologicznych, ekonomicznych i społecznych w XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/10/KSIĄŻKA-Prawo3-1.pdf”]

 

Gutbier K., Szewczyk K., Borcuch A. red., Instytucje i prawo. Wyzwania ekonomiczne XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/06/Instytucje-i-Prawo.-Wyzwania-ekonomiczne-XXI-wieku.pdf”]

 

Krzysztofek A., Szewczyk A., Borcuch A. red., Regulacje prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/10/Monografia-Prawo.pdf”]

 

Borcuch A., Knefel M., Krzysztofek A. red., Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/10/Zdrowie-ebook.pdf”]

 

Krzysztofek A., Borcuch A. red., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/10/Społeczna-odpowiedzialność-biznesu-Kielce-2019.pdf”]

 

Piłat-Borcuch M. red., Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/08/Miasto-ebook.pdf”]

 

Borcuch A., Krzysztofek A., Zajączkowski W. red., Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/10/Gospodarka-ebook1.pdf”]

 

Piłat-Borcuch M. red., Miasto przyszłości, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018
[gview file=”http://know-lab.eu/wp-content/uploads/2018/10/Miasto-przysz%C5%82o%C5%9Bci-wyd-2.pdf”]

 

Borcuch A. red., Gospodarka i innowacje, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018
[gview file=”http://know-lab.eu/wp-content/uploads/2018/10/Gospodarka-i-innowacje-wydanie-2.pdf”]

 

Borcuch A. red., Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018
[gview file=”http://know-press.eu/wp-content/uploads/2019/01/KSIĄŻKA-Gospodarka-i-społeczeństwo-XXI-w-ebook-1.pdf”]