[Przedłużony termin zgłoszeń] Projekt badawczy: Rozwój człowieka we współczesnym świecie (100 pkt./20 pkt./ 5 pkt.) (zgłoszenia 15.06.2021)

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym, którego jednym z efektów jest monografia naukowa pod redakcją,

Zgłoszenie do projektu wraz z przesłaniem rozdziału do monografii -> do 15.05.2020 r.

Oferujemy możliwość współpracy z pracownikami naukowymi/studentami z uczelni zagranicznych.

Projekt badawczy realizowany jest we współpracy z uczelniami/instytucjami:

————————————————————————————————————————————————-

email -> redakcja@know-press.eu

formularz zgłoszeniowy -> Formularz-zgłoszeniowy-Rozwój-człowieka

formatka artykułu -> formatka-artykułu

————————————————————————————————————————————————-

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym:

Lp. Opis
1 Funkcja współkierownika projektu
2 Funkcja współredaktora monografii naukowej
3 Uczestnictwo w Radzie Naukowej konferencji
4 Możliwość opublikowana rozdziału w monografii naukowej (5 pkt.)
5 Możliwość opublikowania rozdziału w monografii naukowej (20 pkt.)
6 Możliwość opublikowania monografii naukowej (100 pkt.)

Chętnych uczestników projektów zapraszamy do wspólnych badań ankietowych.
Z wykorzystaniem metody kuli śniegowej rozsyłamy ankietę.
Każdy uczestnik otrzymuje potem wyniki swoich pytań ankietowych.