Nasi partnerzy naukowi

Nasi partnerzy naukowi:

  • University of Gjakova,
  • University of Prizren,
  • Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev,
  • Daugavpils University,
  • University of Roehampton,
  • Yenilikci Adimlar Dernegi,
  • Ural Federal University,
  • Vytautas Magnus University,
  • Lahore College for Women University,
  • Cyprus Science University

 

 

 

Dodatkowo współpracujemy z:

Institute ICMS international (Kerala viz Cochin, Kottayam i Trivandrum: Indie)

 

 

 Geography Faculty, Ivan Franko National University in Lviv

 

Dydaktyczno-Naukowy Instytut Ekonomii Ekologicznej i Zarządzania Nacjonalnego Leśnotechnicznego Uniwersytetu Ukrainy

 

 Bioeconomy Development Faculty of Vytautas Magnus University

 

Współpracujemy z komitetem redakcyjnym czasopisma naukowego:

Prizren Social Science Journal (PSSJ)