Czasopisma

Czasopisma naukowe z którymi współpracujemy:

####

Czasopismo [20 pkt.] -> Humanities and Social Sciences Reviews (2395-6518)

Wymogi redakcyjne ->  https://app.milanote.com/1M5LJr1mN9Nz92?p=Bs3ioFn3api

##########

Czasopismo [20 pkt.] -> International Journal of Economic Sciences [1804-9796] 

##########

Czasopismo [40 pkt.] -> Journal of Applied Economic Sciences [1843-6110]

##########

Czasopismo [40 pkt.] -> Serbian Journal of Management [1452-4864]

##########

Czasopismo [70 pkt.] -> Journal of Environmental Management and Tourism [2068-7729]

##########

Czasopismo [100 pkt.] -> International Journal of Cyber Criminology [0974 – 2891]