Współpraca naukowo-badawcza

1 lutego 2019 Artur 0

Podpisaliśmy umowę o współpracy naukowo-badawczej z Dodaktyczno-Naukowym Instytutem Ekonomii Ekologicznej i Zarządzania Nacjonalnego Leśnotechnicznego Uniwersytetu Ukrainy UNFU,103, General Chyprunku St., 79057 Lviv, Ukraine