Badania/Analizy na zlecenie

redakcja@know-press.eu

 

Oferujemy:

 • Pomoc w przygotowaniu kwestionariusza ankiety
 • Pomoc w kodowaniu ankiety do formy elektronicznej
 • Pomoc w pozyskaniu recenzentów
 • Pomoc w opracowaniu zebranego materiału oraz przeprowadzeniu obliczeń statystycznych
 • Pomoc w opisie otrzymanych wyników
 • Pomoc przy interpretacji graficznej wyników (tabele, wykresy)

 

Do opracowania danych wykorzystujemy następujące rozwiązania statystyczne (m.in.):

 • Statystyki opisowe
 • Testy różnic (chi-kwadrat, t-Studenta, U Manna-Whitneya, ANOVA)
 • Testy związku (r-Pearsona, regresja)
 • Analiza czynnikowa
 • Analiza rzetelności skali

 

Dodatkowo: