https://www.facebook.com/LaboratoriumWiedzyArturBorcuch/

Bez kategorii

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym na temat CSR oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej

Aktualizacja (10.01.2018 r.)

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii objęło patronatem projekt badawczy

http://www.it.kielce.pl/

——————————–

Aktualizacja (25.12.2018 r.)

Przedłużamy termin zgłoszeń do projektu badawczego: 15 stycznia 2019 r.

——————————–

Aktualizacja (22.12.2018 r.)

Do Rady naukowej projektu dołączyła: Dr hab. Renata Marks-Bielska (ekonomia, organizacja i zarządzanie), prof. nadzw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

——————————–

 

 

wersja PDF do pobrania: Ulotka projektu CSR

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: Formularz zgłoszeniowy

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 01.12.2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego pt.

Rola społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility) w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

 

Celem projektu badawczego jest analiza światowych tendencji CSR-u oraz realizowanie badań ilościowych i jakościowych wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w CSR.

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką CSR-u.

 

Zakładane efekty realizowanego projektu badawczego:

 • aktywizacja środowiska osób interesujących się problematyką CSR (w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym),
 • cykliczne wydawanie monografii naukowych pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, zawierających artykuły naukowe napisane przez osoby zaangażowane w projekt badawczy.

——————————————————————————

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do przesyłania tekstów do monografii naukowej pod redakcją pt.

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

 

Proponowana tematyka artykułów:

 • biznes korporacyjny a społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • CSR instytucji finansowych w ujęciu globalnym,
 • dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji,
 • innowacje społecznie odpowiedzialne,
 • pomiar, ocena, raportowanie społecznej odpowiedzialności organizacji,
 • rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w biznesie,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania, dylematy, trendy,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu a inne koncepcje zarządzania.

Przygotowany artykuł należny przesłać na adres: csr@know-press.eu  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: Formularz zgłoszeniowy

——————————————————————————

Wymagana objętość artykułu: min. 20 tys. znaków typograficznych ze spacjami, w tym elementy graficzne. (Dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=27)

——————————————————————————

Sugerowana struktura abstraktu i tekstu przesłanego do redakcji (Dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=154):

  

TYTUŁ 

Streszczenie: Samodzielny tekst (do 1000 znaków ze spacjami), który ma informować o zawartości pracy. Powinien zawierać takie elementy, jak: cel badawczy, metody badawcze oraz główne wnioski.

Słowa kluczowe: słowo kluczowe, słowo kluczowe

 1. Wstęp
 1. Część teoretyczna artykułu (przegląd literatury)
 1. Część badawcza artykułu

może zawierać:

3a. Metody badawcze (metoda / metodologia / model badawczy / hipotezy badawcze)

3b. Analiza danych i wyniki

 1. Zakończenie
 2. Bibliografia

Title of the Paper in English

Summary: This is summary in English. This is summary in English. This is summary in English. This is summary in English. This is summary in English. This is summary in English. T

Keywords: key word 1, key word 2, key word 3, key word 4, key word 5

——————————————————————————

Szczegółowe wymogi redakcyjne (dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=154)

 – W tekście można stosować śródtytuły

– Format strony: A4, marginesy: 2,5 cm. Tekst wyjustowany

– Czcionka: 12 pkt. Times New Roman (normalny).

– Interlinia: 1,5

– Cytowanie jako przypisy dolne

——————————————————————————

TERMINY

Zgłoszenie do projektu badawczego: do 30 grudnia 2018 roku (przedłużone do 15 stycznia 2019 roku)

Przesłanie artykułu do 15 stycznia 2019 roku (przedłużone do 31 stycznia 2019 roku)

Korekta po recenzji  do 30 stycznia 2019 roku (przedłużone do 15 lutego 2019 roku)

Wniesienie opłaty do 30 stycznia 2019 roku (przedłużone do 15 lutego 2019 roku)

Publikacja luty/marzec 2019 (lub po zebraniu min. 12 artykułów)

——————————————————————————

OPŁATY

 • Publikacja (ebook): 200 zł (brutto)
 • Wsparcie merytoryczne w badaniach naukowych realizowanych przez autora/autorkę (pomoc przy konstrukcji kwestionariusza ankiety – 10 pytań wraz z metryczką, pomoc z umieszczeniem kwestionariusza ankiety na sprofilowanej stronie internetowej; pomoc z pozyskaniem respondentów (50 osób); pomoc związana z opracowaniem wyników badania (wykresy, statystyki opisowe, testy statystyczne): ustalenia indywidualne
 • Publikacja (w formie drukowanej): 50 zł (musi być minimum 10 osób zainteresowanych książką drukowaną)

 

Numer konta bankowego:

LABORATORIUM WIEDZY ARTUR BORCUCH

69 2530 0008 2004 1029 6300 0001

——————————————————————————

LICZBA PUNKTÓW ZA ROZDZIAŁ W MONOGRAFII (5 PKT)

Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154).

Z uwagi na brak części rozporządzeń na dzień 30.09.2018 r. do tzw. Ustawy 2.0 (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018, poz. 1668, która wchodzi w życie 1.10.2018 r.) Wydawca – opierając się o projekty rozporządzeń – zakłada, że za publikację rozdziału w monografii naukowej przysługuje co najmniej 5 punktów.

——————————————————————————

CERTYFIKATY

Osoby, których teksty zostaną zaakceptowane do monografii otrzymają:

certyfikat uczestnictwa w projekcie badawczym pt.: Rola społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility) w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

 zaświadczenie o opublikowaniu rozdziału w monografii naukowej pod redakcją pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

——————————————————————————

Kierownicy projektu badawczego:

dr Anna Krzysztofek

dr Artur Borcuch

Rada naukowa projektu (w porządku alfabetycznym):

dr Artur Borcuch (ekonomia i finanse), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Marek Cecuła (projektant, artysta, właściciel firmy Modus Design, dyrektor Ćmielów Design Studio)

prof. dr hab. Petro Garasyim (ekonomia i finanse), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Jarosław Jelejko (ekonomia, statystyka), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Anna Krzysztofek (zarządzanie), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Renata Marks-Bielska (ekonomia, organizacja i zarządzanie), prof. nadzw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Nadia Mikuła (ekonomia), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Rafał Artur Nagaj (ekonomia), Uniwersytet Szczeciński

dr Magdalena Piłat-Borcuch (socjologia), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. AWL gen. bryg. dr hab. Inż. Dariusz Skorupka (organizacja i zarządzanie, nauki o bezpieczeństwie), Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. Vasyl Stefanyk (ekonomia), Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina

prof. UŁ dr hab. Ilona Maria Świątek-Barylska (zarządzanie), Uniwersytet Łódzki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *