News: Czesława Christowa w radzie naukowej projektu “Zarządzanie i Logistyka”

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Czesława Christowa dołączyła do rady naukowej projektu “Zarządzanie i Logistyka”.
Czesława Christowa to polska ekonomistka, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończyła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Uzyskała dyplom specjalisty systemów zarządzania na studiach podyplomowych w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego w Sofii. W 1975 na Politechnice Szczecińskiej obroniła doktorat z zakresu nauk ekonomicznych. W latach 1977–1979 pracowała w szczecińskim oddziale Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej i Handlu Zagranicznego w Gdyni oraz w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego „BIMOR” w Szczecinie. W 1979 podjęła pracę w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. W 1995 habilitowała się z ekonomiki transportu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 1996 została profesorem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, kierownikiem Zakładu Organizacji i Zarządzania w Transporcie; jednocześnie była profesorem Politechniki Szczecińskiej i Koszalińskiej oraz prowadziła zajęcia m.in. w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie i Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Jest tłumaczką przysięgłą języka bułgarskiego

 

Wybrane informacje:

  • Jest autorką 170 publikacji naukowych, w tym 50 pozycji wydawniczych opublikowanych we współautorstwie.
  • Zrealizowała 78 projektów naukowych.
  • W 61 projektach pełniła funkcję kierownika zespołów badawczych i wdrożeniowych.
  • W latach 2007-2013 pięć wniosków jej autorstwa otrzymało finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki.
  • W latach 1995 – 1996 pracowała jako ekspert Banku Światowego, opracowując Strategię rozwoju sektora portowego w Polsce.
  • W 2008 r. uzyskała certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
  • Jestem ekspertem merytoryczno-technicznym Komisji Oceniającej Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
  • Wpisana została do Bazy Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz bazy Narodowego Centrum Nauki prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.
  • W 2014 r. została zakwalifikowana jako ekspert naukowo-gospodarczy do oceny projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*