Monografia pod redakcją: PROBLEMY EKONOMII ORAZ FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

WSTĘP
Współczesna gospodarka wyróżnia się coraz większą złożonością. Obecnie, w skali globalnej
mamy do czynienia z „zimną wojną” pomiędzy USA a Chinami, w której stawką jest kontrola
nad nowymi technologiami. W Europie, tzw. twardy brexit może mieć katastrofalne skutki dla
kontynentalnej gospodarki i rynków finansowych. W tej sytuacji państwa europejskie powinny
dążyć do wzmocnienia współpracy sektora prywatnego z państwowym oraz wspierać rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw.
Niniejsza publikacja stanowi istotny wkład w toczącą się dyskusję wokół problemów
współczesnej gospodarki i finansów. Rozdziały prezentują wyniki badań prowadzonych przez
pracowników i studentów wielu ośrodków naukowych w kraju (dotyczących
m.in. funkcjonowania organizacji data-driven w gospodarce opartej na wiedzy; badania
zależności indeksu WIG20 od DJI; analizy czynników ograniczających rozwój przedsiębiorstw
sektora MŚP w Polsce; prezentacji dobrych i złych praktyk związanych z CSR; czy badań
związanych z finansami osobistymi Polaków). Dlatego lekturę tę polecam zarówno teoretykom,
jak i praktykom życia gospodarczego.
Mam nadzieję, że wyniki dociekań, które zostały przedstawione w niniejszej monografii
okażą się ważnym przedmiotem badań w rozwoju warsztatu naukowego badaczy, a także staną
się przyczynkiem do dyskusji nad wieloma kwestiami podejmowanymi przez autorów.
dr Artur Borcuch

Download (PDF, 4.05MB)

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*