https://www.facebook.com/LaboratoriumWiedzyArturBorcuch/

Artur

Projekt badawczy (do 30 października 2019): MEDYCYNA I ZDROWIE. ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE

Termin zgłoszenia do projektu: do 30 października 2019 roku   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym: FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ: 1) WSPÓŁKIEROWNIKA PROJEKTU; 2) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ; 3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ PROJEKTU, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU…

Projekt badawczy (do 31 października 2019): ROZWÓJ OSOBISTY W TEORII I PRAKTYCE

Termin zgłoszenia do projektu: do 31 października 2019 roku (przedłużony)   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym: FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ: 1) WSPÓŁKIEROWNIKA PROJEKTU; 2) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ; 3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ PROJEKTU, ZAPRASZAMY DO…

Dodatkowa oferta: Wykresy

Poszerzamy ofertę: Uczestnikom naszych projektów, za dodatkową opłatą (50 zł) pomagamy w sformułowaniu/doprecyzowaniu celu i hipotez badawczych oraz w tworzeniu wykresów: histogramu, kaskadowego(wodospadowego), demograficznego, Paretto, lejkowego, Gantta, slopegraph, z akceptowalnym zakresem, Likerta, kropkowego i lizakowego, macierzy wykresów, panelowego i innych….

I Konferencja Wirtualna

Uczestnicy konferencji: dr hab. prof. UJK Paulina Forma – Edutainment w procesie edukacyjno-wychowawczym dr Marcin Banaszek dr Anna Krzysztofek – Style uczenia się – znajdź sposób, by uczyć się szybciej i efektywniej dr Artur Borcuch mgr Sabina Waluś – Wyzwania…

Monografia pod redakcją: PROBLEMY EKONOMII ORAZ FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

WSTĘP Współczesna gospodarka wyróżnia się coraz większą złożonością. Obecnie, w skali globalnej mamy do czynienia z „zimną wojną” pomiędzy USA a Chinami, w której stawką jest kontrola nad nowymi technologiami. W Europie, tzw. twardy brexit może mieć katastrofalne skutki dla…

Monografia pod redakcją: Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania

Szanowni Państwo, Miasta są arenami naszego życia, w których ogniskują się wszelki procesy społeczne. Są laboratoriami społecznych przeobrażeń i fascynującymi polami naukowych dociekań. W miastach rozstrzygane są dylematy rozwojowe, toczone debaty i poszukiwane rozwiązania dotyczące jakości życia obecnych i przyszłych…

Monografia pod redakcją: Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku

Szanowni Państwo, Zdrowie należy do tych wartości, które w sposób szczególny skorelowane są z jakością życia człowieka. Naukowcy są zgodni, że codzienne wybory, zachowania i nawyki składające się na styl życia człowieka najsilniej wpływają na stan zdrowia. Znane powiedzenie „twoje…

I wirtualna konferencja (26-30.08.2019): Nauka i edukacja w XXI w.

Termin zgłoszenia na konferencję: do 15 sierpnia 2019 roku.   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym: FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ: 1) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ; 3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO. ——————————— Planowany…

Edited monograph: Economics in post(modern) world (July 2019)

I wish you pleasant reading Your Sincerely, Ph.D. Artur Borcuch       details of the project: