3a. Projekty badawcze

W przygotowaniu

Projekty badawcze:

Tytuł projektu Link do projektu

Globalizacja vs. glokalizacja. Europa i Polska w czasach nowożytnych i najnowszych 

Globalizacja vs. glokalizacja
Medycyna, zdrowie a styl życia. Człowiek wobec wyzwań w XXI wieku Medycyna, zdrowie a styl życia
Rozwój człowieka we współczesnym świecie Rozwój człowieka
Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata Ekonomia i zarządzanie
Prawo i administracja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań Prawo i administracja
Bezpieczeństwo globalne w XXI wieku. Środowisko bezpieczeństwa dla Polski Bezpieczeństwo globalne