2b. Badania

Badania/Analizy na zlecenie

Przeprowadzamy badania ankietowe wśród (m.in.):

*przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego

*osób mieszkających w województwie świętokrzyskim