1f. Publikacje

WYDANE PUBLIKACJE NAUKOWE

Tytuł Dostęp
Świstak M. red., Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie – wybrane problemy, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2021 Świstak M., Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie – wybrane problemy, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2021
Lewandowska M. red., Prawo i administracja w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań – wybrane zagadnienia, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2021 Lewandowska M. red., Prawo i administracja w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań – wybrane zagadnienia, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2021
Koman A., Szyszka A. red., Problemy prawa w XXI wieku. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2020 Koman A., Szyszka A. red., Problemy prawa w XXI wieku. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2020
Nosorowski D., Borcuch A. red., Interdyscyplinarne aspekty nauk społecznych. Zarządzanie-ekonomia-urbanistyka-zdrowie, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2020 Nosorowski D., Borcuch A. red., Interdyscyplinarne aspekty nauk społecznych. Zarządzanie-ekonomia-urbanistyka-zdrowie, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2020
Rogalska J. red., Wyzwania współczesnego świata w wymiarze społeczno-gospodarczym, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2020 Rogalska J. red., Wyzwania współczesnego świata w wymiarze społeczno-gospodarczym, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2020
Robacki D., Mochocki R., red., Prawo i administracja w XXI wieku. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce-Warszawa 2019 Robacki D., Mochocki R., red., Prawo i administracja w XXI wieku. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce-Warszawa 2019.
Krzysztofek A., Borcuch A. red., Nowe konteksty w nauce XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Krzysztofek A., Borcuch A. red., Nowe konteksty w nauce XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019.
Porzeżyński M., Borcuch A. red., Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Porzeżyński M., Borcuch A. red., Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
Chaba D., Szyszka A. red., Dostosowanie prawa do wyzwań technologicznych, ekonomicznych i społecznych w XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Chaba D., Szyszka A. red., Dostosowanie prawa do wyzwań technologicznych, ekonomicznych i społecznych w XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
Gutbier K., Szewczyk K., Borcuch A. red., Instytucje i prawo. Wyzwania ekonomiczne XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Gutbier K., Szewczyk K., Borcuch A. red., Instytucje i prawo. Wyzwania ekonomiczne XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
Krzysztofek A., Szewczyk A., Borcuch A. red., Regulacje prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Krzysztofek A., Szewczyk A., Borcuch A. red., Regulacje prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
Borcuch A., Knefel M., Krzysztofek A. red., Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Borcuch A., Knefel M., Krzysztofek A. red., Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
Krzysztofek A., Borcuch A. red., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Krzysztofek A., Borcuch A. red., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
Piłat-Borcuch M. red., Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Piłat-Borcuch M. red., Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
Borcuch A., Krzysztofek A., Zajączkowski W. red., Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019 Borcuch A., Krzysztofek A., Zajączkowski W. red., Problemy ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
Piłat-Borcuch M. red., Miasto przyszłości, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018 Piłat-Borcuch M. red., Miasto przyszłości, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018
Borcuch A. red., Gospodarka i innowacje, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018 Borcuch A. red., Gospodarka i innowacje, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018
Borcuch A. red., Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018 Borcuch A. red., Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018