1a. Wydaj swoją pracę

Od pomysłu do realizacji

Wydaj swoją pracę

Pomożemy Ci wydać monografię naukową w wydawnictwie publikującym recenzowane monografie
naukowe MNiSW.

Ustalimy wspólnie:

  • problem badawczy
  • przedmiot badania
  • cel badania
  • narzędznia badawcze
  • dobór próby badawczej
  • realizację badań
  • analizę wyników badań

Zapraszamy do konsultacji

Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch

ul. Sienkiewicza 29/15 25-007 Kielce

redakcja@know-press.eu
www.know-press.eu