Najnowszy wpis

Monografia pod redakcją: PROBLEMY EKONOMII ORAZ FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

WSTĘP Współczesna gospodarka wyróżnia się coraz większą złożonością. Obecnie, w skali globalnej mamy do czynienia z „zimną wojną” pomiędzy USA a Chinami, w której stawką jest kontrola nad nowymi technologiami. W Europie, tzw. twardy brexit może mieć katastrofalne skutki dla…

Monografia pod redakcją: Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania

Szanowni Państwo, Miasta są arenami naszego życia, w których ogniskują się wszelki procesy społeczne. Są laboratoriami społecznych przeobrażeń i fascynującymi polami naukowych dociekań. W miastach rozstrzygane są dylematy rozwojowe, toczone debaty i poszukiwane rozwiązania dotyczące jakości życia obecnych i przyszłych…

Monografia pod redakcją: Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku

Szanowni Państwo, Zdrowie należy do tych wartości, które w sposób szczególny skorelowane są z jakością życia człowieka. Naukowcy są zgodni, że codzienne wybory, zachowania i nawyki składające się na styl życia człowieka najsilniej wpływają na stan zdrowia. Znane powiedzenie „twoje…

I wirtualna konferencja (26-30.08.2019): Nauka i edukacja w XXI w.

Termin zgłoszenia na konferencję: do 15 sierpnia 2019 roku.   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym: FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ: 1) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ; 3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO. ——————————— Planowany…

Projekt badawczy (lipiec/siepień 2019): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji

Termin zgłoszenia do projektu: do końca sierpnia 2019 roku.   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym: FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ: 1) WSPÓŁKIEROWNIKA PROJEKTU; 2) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ; 3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ PROJEKTU, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU…

Edited monograph: Economics in post(modern) world (July 2019)

I wish you pleasant reading Your Sincerely, Ph.D. Artur Borcuch       details of the project:          

Projekt badawczy (sierpień 2019): NOWA ERA MARKETINGU PRZYSZŁOŚCIĄ W BIZNESIE

Termin zgłoszenia do projektu: do końca sierpnia 2019 roku (przedłużony)   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym: FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ: 1) WSPÓŁKIEROWNIKA PROJEKTU; 2) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ; 3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ PROJEKTU, ZAPRASZAMY DO…

Projekt badawczy (Sierpień 2019): Kultura a rozwój społeczno-gospodarczy w XXI wieku

Termin zgłoszenia do projektu: do końca sierpnia 2019 roku.   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym: FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ: 1) WSPÓŁKIEROWNIKA PROJEKTU; 2) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ; 3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ PROJEKTU, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU…

Projekt badawczy (Sierpień 2019): REGULACJE PRAWNE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO

Termin zgłoszenia do projektu: do końca sierpnia 2019 roku.   Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie badawczym: FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ: 1) WSPÓŁKIEROWNIKA PROJEKTU; 2) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ; 3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ PROJEKTU, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU…