Sprzedaż

Konferencje on-line

Konferencja on-line (Cyprus Science University) -> http://know-press.eu/?p=2841

 

Projekty badawcze

Medycyna, zdrowie.. -> http://know-press.eu/?p=2781

Nauki humanistyczne i społeczne.. -> http://know-press.eu/?p=2661

Prawo i administracja… -> http://know-press.eu/?p=2665

Ekonomia i zarządzanie…-> http://know-press.eu/?p=2622

Nauki ścisłe i przyrodnicze -> http://know-press.eu/?p=2606